تصاویر: تصادف شدید تریلی و کامیون حمل روغن در بزرگراه شهید یاسینی

ساعت ۱:۰۵ دیروز جمعه تصادف شدید یک دستگاه تریلی کمر شکن با یک دستگاه کامیون حمل روغن هیدرولیک در بزرگراه یاسینی خسارت جانی نداشت.

سرویس عکس و فیلم فردا: در پی برخورد یک دستگاه تریلی کمرشکن با یک دستگاه کامیون حمل روغن هیدرولیک، ترافیک زیادی در مسیر ایجاد شده و سطح بزرگراه لغزنده شده بود.
آتش نشانان هر دو خودروی سنگین را به حاشیه امن بزرگراه منتقل و با پاشیدن خاک که توسط عوامل شهرداری به این محل منتقل شده بود از بروز حوادث بعدی جلوگیری کردند.