زن ۱۰۲ ساله به ظن قتل همسایه ۹۲ ساله بازداشت شد

جسد قربانی در حالی که بر روی صورتش آثار شدید کبودی دیده می‌شد در اتاقش در همین محل پیدا شد.

یک زن ۱۰۲ ساله به ظن قتل همسایه ۹۲ ساله‌اش در یک خانه مخصوص سالمندان در شمال فرانسه بازداشت شده است.

این زن در حال حاضر در یک بیمارستان ویژه بیماری‌های روحی و روانی نگهداری می‌شود.

زن ۱۰۲ ساله به ظن قتل همسایه ۹۲ ساله بازداشت شد

به گفته مسئولان قضایی، او پیشتر به یکی از پرستارانش گفته بود که "یک نفر را کشته است."

جسد قربانی در حالی که بر روی صورتش آثار شدید کبودی دیده می‌شد در اتاقش در همین محل پیدا شد.

علت مرگ این زن "خفگی و ضرباتی به سر او" اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از پرستاران نیمه شب شنبه ۱۸ مه دریافت که این زن مرده است.

این خبرگزاری به نقل از مقامات قضایی گفت که زن ۱۰۲ ساله در وضعیت "خیلی پریشان و سردرگم" به پرستار خود گفته که یک نفر را به قتل رسانده است.

این زن برای این که معلوم شود که از نظر کیفری مسئول عملی است که انجام داده، تحت آزمایش های سلامت روان قرار گرفته است.

قرار است آزمایش های تشخیص سلامت روان روی این زن انجام شود، تا از نظر کیفری معلوم گردد که آیا مسئول کاری که انجام داده هست یا نه

منبع: بی بی سی

گزارش مشکل
پیرزنزن ۱۰۲ سالهجسد