برخورد مینی بوس حامل دانش‌آموزان با سمند‌ در بندر لنگه

صبح امروز مینی بوس حامل دانش آموزان در بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه با یک دستگاه خودرو سمند برخورد کرد.

‌به گزارش ‌ایسنا، ‌این مینی بوس حامل دانش آموزان مقطع دوره اول متوسطه بوده که از روستای گلشن، بهمنی و دهنو میر به سمت روستای رستمی در حال حرکت بود.

‌این تصادف خسارات جانی نداشته و حال عمومی همه دانش آموزان رضایت بخش اعلام شده است.

گزارش مشکل
روستایدانشآموزان