گرد و خاک عراقی خوزستان را فرا گرفت

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: گرد و خاک عراقی دقایقی پیش وارد خوزستان شد.

محمد سبزه زاری اظهار کرد: دقایقی پیش به واسطه گرد و خاکی که از کشور عراق وارد خوزستان شد، افق دید در اهواز کاهش پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: این گرد و خاک وارد شده به استان با منشا خارجی موقتی خواهد بود.

منبع: ایلنا