عکس/ قیمت فضایی میوه‌های نوبرانه!

در تصویر زیر قیمت بعضی از میوه های نوبرانه فصل تابستان شامل گیلاس ۷۴۰۰۰ تومان، گلابی ۵۹۰۰۰ تومان و زردآلو ۶۴۰۰۰ تومان را می‌بینید.

عکس/ قیمت فضایی میوه‌های نوبرانه!