کارگر افغان در کنگان بوشهر زیرآوار جان باخت

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی کنگان استان بوشهرگفت: کارگر تبع کشور افغانستان یکشنبه شب هنگام تخریب یک واحد مسکونی زیرآوار ماند و جان باخت.

یونس جمالی افزود: این کارگر ساعت ۲۳ یکشنبه شب هنگام تخریب یک واحد مسکونی زیرآوار رفت و نیرو‌های آتش نشانی جسد این جوان را از زیر آوار خارج کردند.

وی ادامه داد: براساس گزارش دریافتی مالک زمین هنوز پروانه ساخت دریافت نکرده بود.

جمالی گفت: این کارگر ۲۸ ساله و برادرش در حال کارکردن برای مهار دیوار‌های ساختمان جانبی بودند که به یکباره با فروریختن دیوار ساختمان مجاورب رادر کوچک‌تر زیر آوار ماند و جان خود را از دست داد.

منبع: ایرنا