تغییر ساعات کار اداری خوزستان از اول خرداد

استاندار خوزستان ساعات کار اداری استان از اول خرداد تا پایان شهریورماه را اعلام کرد.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، تغییر ساعات اداری استان از اول خرداد تا پایان شهریور را اعلام کرد.

بر این اساس، ساعات کار ادارات از یک خرداد تا ۱۸ خرداد ساعت ۷الی ۱۳:۳۰ است و از ۱۹ خرداد تا ۳۱ شهریور از ساعت ۷ الی ۱۳ خواهد بود.

منبع: فارس