وزیر ارتباطات: تا ساعاتی دیگر از 4 دستاورد مهم رونمایی می کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: اپراتورهای تلفن همراه نیز به مشترکین خود یک گیگابایت اینترنت برای سپاس از تمامی حمایت‌های مردم هدیه می‌دهند.

وزیر ارتباطات: تا ساعاتی دیگر از 4 دستاورد مهم رونمایی می کنیم