شیراز لرزید

شیراز لرزید

شیراز- زمین لرزه ای شیراز را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر ، این زمین لرزه که حدود پنج ثانیه هم طول کشید اغلب مناطق شیراز را لرزاند.

گزارش‌های تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.