انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران دوشنبه برگزار می شود

انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران دوشنبه برگزار می شود

معاونت دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرد: انتخابات شورای صنفی دانشجویی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانشگاه تهران ۳۰ اردیبهشت ۹۸ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاونت دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرد: انتخابات شورای صنفی دانشجویی برای پردیس علوم، پردیس فارابی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده فنی فومن، دانشکده فنی کاسپین، دانشکده فیزیک، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۷ به صورت الکترونیکی و با مراجعه به آدرس vote.ut.ac.ir برگزار می‌شود.

دانشجویان می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت دانشجویی مراجعه کنند.