وزارت بهداشت طرح جدیدی برای خدمات قانونی پزشکی ندارد/ پیشنهاد تشویقی در دستیاری

وزارت بهداشت طرح جدیدی برای خدمات قانونی پزشکان ندارد

وزیر بهداشت با رد اضافه شدن زمان طرح خدمات قانونی پزشکان، درباره موضوع تشویق دانش آموختگان پزشکی در طرح خدمات قانونی پزشکان توضیح داد.

دکتر سعید نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به شائبه‌ای برای دانشجویان پزشکی عمومی درباره اضافه شدن زمان طرح اجباری برای دانش آموختگان پزشکی گفت: این موضوع به این شکل نیست.

وی گفت: من گفته‌ام اگر فارغ التحصیل پزشکی برود در فیلد خدمت کند و در این خدمت هم با فیلد آشنا شود و هم به مردم خدمت کند، ما در وزارت بهداشت به ازای هر سال این خدمت یک ضریبی در نظر می‌گیریم که بتواند در رزیدنتی (دستیاری) از آن استفاده کند.

وزیر بهداشت درباره اینکه در این زمینه آئین نامه‌ای تدوین می‌شود یا خیر گفت: در حال کار در معاونت آموزشی وزارت بهداشت هستیم.

دکتر باقر لاریجانی - معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز در ادامه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشجویان استعدادهای درخشان کمافی السابق می‌توانند به صورت استریت (مستقیم) در آزمون دستیاری شرکت کنند. اما برای سایر دانشجویان که طرح گذرانده‌اند، اینکه چه مدتی گذرانده و اینکه طرح را در کجا گذرانده‌اند و با احتساب مدت ارائه خدمت آنها می‌خواهیم امتیازی برای آنها در نظر بگیریم.

لاریجانی یادآور شد: این موضوع اکنون برای پزشکان خانواده وجود دارد. در حال حاضر پزشکان خانواده از اینکه طرح را گذرانده‌اند ۱۵۰ امتیاز دارند که از آن می‌توانند در آزمون دستیاری استفاده کنند.

وی گفت: اما سایر دانش آموختگان پزشکی که مشمول طرح هستند این امتیاز را ندارند. در حال بحث هستیم که پیشنهاداتی را به شورای آموزش پزشکی و تخصصی ببریم که برای کسانی که خدمات بیشتری در سیستم ارائه خدمت داشته‌اند ممکن است به گونه‌ای این امتیاز لحاظ شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره انتقادات دانش آموختگان پزشکی درباره گذراندن ۲ سال طرح خدمات قانونی گفت: طرح خدمات قانونی مصوبه مجلس شورای اسلامی است. اما ما در نظر داریم برای کسانی که مدت بیشتری یک خدمتی را ارائه می‌دهند امتیازاتی در رزیدنتی (دستیاری) در نظر گرفته شود.