دانشگاهها از نگاه فوق برنامه به مسائل فرهنگی عبور کنند

دانشگاهها از نگاه فوق برنامه به مسائل فرهنگی عبور کنند

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها گفت:دانشگاه‌ها باید از نگاه فوق برنامه به مسائل فرهنگی عبور کنند داشتن متولی ویژه فرهنگی پاسخگوی نیاز دانشگاه ها نیست.

حجت‌الاسلام مصطفی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازنگری برنامه‌های فرهنگی که در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود، گفت: آنچه که دیده می‌شود این است که نگاه دانشگاه‌ها به برنامه‌های فرهنگی یک نگاه فوق برنامه و جدا از برنامه‌های آموزشی است که باید دانشگاه‌ها از این نگاه به مسائل فرهنگی عبور کنند.

وی افزود: اختصاص تنها یک متولی ویژه برای فعالیت‌های فوق برنامه و فرهنگی دانشگاه‌پاسخگوی نیاز فرهنگی دانشگاه نیست.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: بلکه آموزش، پژوهش، مدیریت و اجرا باید در کنار بخش‌های فرهنگی عهده دار مسائل فرهنگی دانشگاه باشند تا بتواند پاسخگوی نیازهای فرهنگی دانشگاه باشد.