خزانه داری متمرکز منجر به پرداخت به روز حقوق‌ها در شهرداری کرمان شد

خزانه داری متمرکز منجر به پرداخت به روز حقوق‌ها در شهرداری شد

کرمان - معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار کرمان گفت: خزانه داری متمرکز موجب شد حقوق تمام نیروها همراه و به روز پرداخت شود.

رضا دادگر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملیاتی کردن بودجه ۹۸ شهرداری کرمان اظهار کرد: عملکرد شهرداری در سال ۹۸ بر اساس عملکرد سال ۹۷ مدنظر قرار گرفت و به استناد همین عملکرد، بودجه ریزی کردیم.

دادگر پور افزود: تاکید شهردار کرمان بر واقعی کردن بودجه بود؛ یعنی هم درآمد و هم هزینه واقعی باشد چرا که می‌توانستیم درآمد را غیر واقعی ببینیم و بودجه هزینه‌ای را افزایش دهیم اما سعی کردیم بودجه را بر اساس واقعیت شفاف و روشن تدوین کنیم و کاملاً مشخص است سال ۹۸ چه کارهایی انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه اتفاق بسیار خوبی در شهرداری کرمان افتاد، افزود: آن اتفاق این بود که خرانه شهرداری از ابتدای سال ۹۷ متمرکز شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار کرمان تصریح کرد: پیش از آن گاهی در یک منطقه یا یک سازمان پرداخت حقوق به روز بود اما در سازمان و یا منطقه‌ای دیگر حقوق کارکنان به تعویق می‌افتاد که خزانه داری متمرکز موجب شد حقوق تمام نیروها همراه و به روز پرداخت شود.