تصاویر: کار در شالیزار‌های چین

تصاویری از کشاورزان مشغول کار در شالیزار‌های پلکانی کشور چین را در این گزارش میبینیم.