تشدید آسیب‌پذیری افکار عمومی با تاخیر ورود به عصر سوم روابط عمومی

تشدید آسیب‌پذیری افکار عمومی با تاخیر ورود به عصر سوم روابط عمومی

یزد ـ تأخیر در ورود به «عصر سوم روابط عمومی» آسیب‌پذیری افکارعمومی را تشدید می کند.

خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها، علیرضا مشرف: در حال حاضر روابط عمومی در کشور ما در عصر اول توسعه به سر می‌برد در حالی که جهان اکنون در آستانه ورود روابط عمومی به «عصر سوم» است و عدم آمادگی برای ورود به دوره روابط عمومی یا عصر سوم روابط عمومی، ضمن قرار دادن ما در موضع دفاعی، آسیب پذیری افکار عمومی را تشدید می‌کند.

اکنون نشانه‌های آسیب پذیری افکار عمومی در برابر شیوه‌ها و وسعت اطلاع رسانی مخالفان و دشمنان، ظاهر شده و تقویت روابط عمومی و اطلاع رسانی در کشور از سیاست‌های راهبرد دفاعی کشور است.

امروز روابط عمومی دانشی را می‌طلبد که بر اساس آن روابط را تنظیم کند و این نهاد زمانی می‌تواند ادعا کند فرهنگی است که بتواند فرهنگ بهتر زیستن را ترویج کند و صد البته که روابط عمومی می‌تواند یکی از فرصت‌هایی باشد که افراد بتوانند روابط خود را تنظیم کنند.

اساس کار روابط عمومی گفت‌وگو است و زمانی می‌توانیم از گفت‌وگو صحبت کنیم که فهم مشترک وجود داشته باشد و به این درک برسیم که روابط عمومی تنها صرفاً تبلیغات نیست و مبنا و ملاک آن این است که افراد با هم مفاهمه داشته باشند و مسائلی که می‌تواند آسیب‌رسان باشد را حل کنند.

فرهنگ سازی از دل روابط عمومی بیرون می‌آید و یکی از ابزارها و فرصت‌های روابط عمومی این است که همه را ببیند و مخاطبش همه جامعه باشد و بتواند با زبان پذیرش طرفین مسائل را منتقل کند که برای انجام این کار نیازمند شناخت باورهای جامعه و سازمان‌های مرتبط است.

تمام افراد جامعه، مخاطبان روابط عمومی هستند بنابراین زبان روابط عمومی باید زبان مورد پذیرش همه باشد و این امر نیاز به شناخت کافی از باورهای مردم و سازمان‌های مرتبط دارد و زمانی که این شناخت کافی باشد، زمینه برای گفت‌وگو فراهم خواهد شد.

تغییر رفتار حاصل تغییر باور است و روابط عمومی باید تلاش کند اصلاح روش، رفتار، فرهنگ و باور در جامعه صورت بگیرد و باید خودش را به مردم نزدیک کند و با مردم در ارتباط باشد و البته در انقلاب نیز شاهد بودیم که چگونه تغییر رفتارها بر مبنای تغییر باورها توانست سرنوشت جامعه را تغییر دهد.

روابط عمومی‌های کشور، همگی از شبکه‌های تبلیغاتی و ارتباطی بهره می‌برند و آنچه این شبکه‌ها را از یکدیگر تفکیک می‌کند، محتوا است و آنچه یکی را موفق و آن دیگری را ناموفق جلوه می‌دهد، اندیشه پشت این محتوا است که آن را هدفمند و هوشیار می‌سازد، به این ترتیب اگر روابط عمومی سازمان موفق نیست، باید این مسئله را به نبود استراتژی ارتباطی در تولید محتوا مرتبط دانست.

کار اصلی روابط عمومی، پردازش درست و علمی اطلاعات و بهره‌گیری از شبکه‌های ارتباطی برای انتقال این اطلاعات به مخاطبان است و روابط عمومی، کنش‌گر و رابطی است که اطلاعات را از بخش‌های تخصصی می‌گیرد و پس از پردازش، آنها را در اختیار مخاطبان می‌گذارد.

مخاطب و کاربر امروز ما منفعل و نظاره‌گر نیستند و ارتباط با او نیز مونولوگ و از بالا به پایین نیست، بلکه امروز باید بپذیریم که مخاطبان و کاربران، مولد هستند و نقش جدی در تولید پیام و توزیع آن دارند.

* مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد