تصاویر | حملات هوایی سعودی، کودکان یمنی را به خاک و خون کشید

ائتلاف عربی به رهبری عربستان، صبح امروز با حملات خود به مناطقی از صنعا، پایتخت یمن منجر ده ها زن و کودک را به خاک و خون کشید. نکته جالب توجه آنجاست که رسانه هایی همچون بی بی سی فارسی در اخبار خود مدعی هستند این حملات، مواضع انصارالله یمن را هدف قرار داده است!

تصاویر | حملات هوایی سعودی، کودکان یمنی را به خاک و خون کشید

ائتلاف عربی به رهبری عربستان، صبح امروز با حملات خود به مناطقی از صنعا، پایتخت یمن منجر ده ها زن و کودک را به خاک و خون کشید. نکته جالب توجه آنجاست که رسانه هایی همچون بی بی سی فارسی در اخبار خود مدعی هستند این حملات، مواضع انصارالله یمن را هدف قرار داده است!

دانلود فایل مرتبط با خبر :

  • یمن

  • یمن

  • یمن

  • یمن

  • یمن

  • یمن