حداکثر ۱۰ درصد معادن کشور قابل برداشت است

حداکثر ۱۰ درصد معادن کشور قابل برداشت است

کرمان- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق آمار ارائه شده در کل کشور، حداکثر ۱۰ درصد معادن کشور قابل برداشت است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای معادن استان کرمان گفت: بخش خصوصی منابع لازم برای عملیات اکتشافات معادن را ندارد، طبیعتاً باید اجازه دهیم یک سری از شرکت‌هایی که می‌توانند بیایند و مراحل اکتشاف را انجام دهد.

وی گفت: در استان کرمان، منابع معدنی داریم اما منابع مالی کافی نداریم؛ تا عملیات اکتشافی صورت نگیرد بهره برداری نداریم.

وی ادامه داد: طبق آمار ارائه شده در کل کشور، حداکثر ۱۰ درصد معادن قابل برداشت است.

نماینده مردم کرمان و راور گفت: باید شرکت‌های بزرگ معدنی را مکلف کنید که یک شرکت اکتشافی تشکیل دهند که ۵۰ درصد عملیات بهره‌برداری را خودشانو ۵۰ درصد را بخش خصوصی انجام بدهد.

وی در خصوص معادن سرب و روی شمال استان کرمان تاکید کرد: باید اولویت صدور مجوزها با شرط فرآوری در استان باشد.

وی با تاکید بر لزوم ارائه گزارش سازمان صمت استان در خصوص وضعیت مجوزهای اکتشاف و بهره برداری گفت: استان کرمان در حوزه معادن ظرفیت ممتاز و خوبی دارد و در سال ۹۸ با تغییرات نرخ ارز شاهد این بودیم که بسیاری از پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی به خصوص در حوزه ذغالسنگ، از صرفه اقتصادی برخوردار شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه به کارگیری سرمایه گذار داخلی برای رشد و توسعه منطقه است افزود: هدف به کارگیری نیروی داخلی است.

استاندار کرما هم در این جلسه ضمن تعیین تکلیف معادن زغال سنگ حتکن و دار بیدخون گفت: در ارتباط با این معادن مزایده محدود گذاشته شود و مزایده عام در شرایط مساوی و با اولویت برای مجموعه سرمایه گذاری استانی برگزار شود.

محمدجواد فدایی در خصوص پهنه معادن سرب و روی در شهرستان کوهبنان گفت: در این خصوص اولویت با شرط فرآوری در استان باشد.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد صنایع ملی مس ایران در استان کرمان است گفت: در رابطه با آلودگی محیط زیست کارخانجات صنایع مس که تولید اسید سولفوریک می‌کنند؛ به کارخانه‌های مس خاتون آباد و مس سرچشمه مهلت دو هفته برای پی گیری امور در این زمینه داده می‌شود.