آمریکا به اتباع خود در دوبی نسبت به احتمال وقوع حملات پهپادی هشدار داده است

دبی آمریکا به اتباع خود در دوبی نسبت به احتمال وقوع حملات پهپادی هشدار داده است

ایندیپندنت: آمریکا به اتباع خود در دوبی نسبت به احتمال وقوع حملات پهپادی هشدار داده است.