ویدئو/ پاسخ هیاهوی لشکرکشی به خلیج فارس

پاسخ تبلیغات رسانه ای درباره اعزام ناوهای جنگی آمریکا به خلیج فارس را ببینید.

نمایش بیشتر

پاسخ تبلیغات رسانه ای درباره اعزام ناوهای جنگی آمریکا به خلیج فارس را ببینید.

دانلود