پروژه ایران سیمیت در ۵ استان دیم خیز کشور در حال اجرا است

پروژه ایران سیمیت در ۵ استان دیم خیز کشور در حال اجرا است

قزوین- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: پروژه ایران سیمیت در ۵ استان دیم خیز کشور اجرا شده است.

‌به گزارش خبرنگار مهر ، عباس کشاورز ظهر پنجشنبه به همراه اسماعیل اسفندیار پور مشاور وزیر و مجری طرح محوری گندم و عزیز کریمی مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در بازدید از طرح ایران سیمیت در روستای چاه برف شهرستان آوج اظهار کرد: این پروژه در حال حاضر در استان‌های اردبیل، زنجان، همدان، کردستان و قزوین اجرا شده است.

به گفته وی اجرای این طرح ۵ ساله است که با توجه به باقیمانده گیاهی در سطح خاک و افزایش ماده عالی خاک در انتهای سال پنجم موجب افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی عملکرد محصول خواهد شد.

طرح افزایش بهره وری گندم و نظام‌های زراعی گندم بنیان ایران_ سیمیت در حال حاضر در سطح ۱۰ هکتار از اراضی دیم روستای چاه برف شهرستان آوج اجرا شده است.

در این طرح در بخش بهنژادی ۱۳ رقم مختلف گندم دیم جهت انتخاب ارقام برتر کشت شده است.

همچنین در بخش بهزراعی نیز ۷ روش بهزراعی اعم از میزان بذر مصرفی، تاریخ کاشت، مقدار کود مصرفی و … در سطح ۱۰ هکتار اجرا شده است.