تصاویر: ترسناک ترین موزه در ایتالیا

صومعه سیسیل یا موزه مرگ با ۸ هزار جسد مومیایی شده طبیعی مربوط به مراسم مذهبی هستند که در نوع خود بی نظیر است.