شهردار اهواز استیضاح شد

شهردار اهواز استیضاح شد

اهواز - شهردار اهواز با ۱۱ رأی اعضای شواری شهر اهواز استیضاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، منصور کتانباف شهردار اهواز در جلسه پیش از ظهر امروز شورای شهر اهواز استیضاح شد. در رأی گیری صورت گرفته، وی با ۱۱ رأی اعضای شورای شهر استیضاح شد.

همچنین اعضای شورای شهر اهواز در رأی گیری خود، موسی شاعری را به عنوان سرپرست شهرداری اهواز انتخاب کردند. شاعری نیز با ۱۱ رأی به این سمت، انتخاب شد.