پدیده سگ گردانی با توجه به ممنوعیت آن جرم مشهود است

پدیده سگ گردانی با توجه به ممنوعیت آن جرم مشهود است

فردیس - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس گفت: پدیده سگ گردانی که با توجه به ممنوعیت آن رخ می‌دهد جرم مشهود است.

حسن جهانشاهلو در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که اقدام دادستانی مقابل بی‌توجهی برخی به ممنوعیت سگ گردانی در پارک‌ها و معابر سطح شهر چه خواهد بود، اظهار کرد: منظور از مقابله با سگ گردانی، جمع‌آوری سگ‌های خطرناک است و سگ‌های زینتی مشمول این قانون نیستند.

وی در ادامه بابیان اینکه دادستانی فردیس آموزش‌های لازم را در خصوص مقابله با سگ گردانی به نیروی انتظامی داده است، تأکید کرد: پدیده سگ گردانی که با توجه به ممنوعیت آن رخ می‌دهد جرم مشهود است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس گفت: دستورات لازم در خصوص مقابله با سگ گردانی به نیروی انتظامی داده‌شده است و اگر این پدیده در سطح شهر رخ می‌دهد، نشان‌دهنده کم‌کاری و بی‌توجهی نیروی انتظامی است.