سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان معرفی شد

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان معرفی شد

بندرعباس - طی حکمی از سوی وزیر، کیومرث برخورداری احمدی را به سرپرستی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی کیومرث برخورداری احمدی را به عنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان منصوب کرد.

تا پیش از این محمد علی سلیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان بود.