معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی از مزرعه تولید بذر بازدید کرد

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی از مزرعه تولید بذر بازدید کرد

قزوین- عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی از مزرعه تولید بذر رقم نپتون کلزا در سطح ۳۰ هکتار بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به همراه اسماعیل اسفندیار پور مشاور وزیر و مجری طرح محوری گندم و عزیز کریمی مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه تولید بذر رقم نپتون کلزا در سطح ۳۰ هکتار بازدید کردند.

مصرف پایین بذر، رشد فیزیولوژی مطلوب، توسعه شاخ‌های فرعی با توجه به رعایت تراکم بوته و مصرف پایین بذر از ویژگی‌های این مزرعه بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با توجه به وضعیت مزارع کلزا استان پیش بینی می‌شود از هر هکتار بیش از ۲ تن محصول برداشت شود.

فاطمه خمسه افزود: در سال زراعی جاری بیش از ۷۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت کلزا رفته است.

وی پیش بینی کرد در سال زراعی جاری بیش از ۱۵ هزار تن دانه برای روغن کشی در استان تولید شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: همچنین در سال زراعی جاری بیش از ۲۵۰ هکتار مزارع برای تولید بذر کلزا از ارقام هیبرید و ارقام اوپی کشت شده که پیش بینی می‌شود بیش از ۲۴۰ تن ارقام هیبرید و بیش از ۴۰۰ تن اوپی برای تولید بذر داشته باشیم.