آماردانشجویان خارجی در دانشگاه اصفهان

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه اصفهان از دو برابر شدن دانشجویان خارجی در دانشگاه اصفهان خبر داد.

به گزارش آنا، کمیل طیبی از دو برابر شدن دانشجویان خارجی در دانشگاه اصفهان خبر داد.

وی افزود: تعداد دانشجویان دانشگاه از افغانستان و عراق رو به‌ افزایش است. اکثر دانشجویان این کشورها شهریه‌پرداز هستند و درآمد دانشگاه را از این محل افزایش داده‌اند.

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه اصفهان بیان کرد: هدف ما افزایش دانشجویان خارجی از کشورهای منطقه به‌خصوص عراق و افغانستان است.

طیبی اضافه کرد: با بسیاری از کشورها مبادله دانشجو نیز داریم در اکثر توافق‌نامه‌های بین‌المللی مبادله دانشجو مدنظر قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: شیوه‌نامه‌ای برای جذب دانشجوی خارجی در حال تدوین داریم که در راستای آن تعداد دانشجویان بین‌المللی را افزایش خواهیم داد. چند خوابگاه هم برای دانشجویان بین‌المللی ایجاد می‌کنیم تا این دانشجویان از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار باشند.