تصاویر: برداشت نیشکر در هند

تصاویری از برداشت نیشکر در هند را در این گزارش میبینیم. هند یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیشکر جهان است. در این کشور، نیشکر عمدتاً به منظور تهیه جیگری، نوعی قند، و اتانول کشت می‌شود.