هیئت‌های ورزشی رؤسای شهرستان همدان را معرفی کنند

هیئت‌های ورزشی رؤسای شهرستان همدان را معرفی کنند

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: هیئت‌های ورزشی استان همدان باید تا پایان اردیبهشت‌ماه روسای هیئت‌های شهرستان همدان را معرفی کنند.

محسن جهانشیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعال شدن اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان بود چراکه اداره کل کارهای شهرستان همدان را در کنار کارهای اصلی خود انجام می‌داد که نباید این‌گونه باشد.

وی افزود: کارهای اجرایی به عهده اداره کل ورزش استان نیست و اداره کل ورزش و جوانان استان همدان باید کارهای نظارتی، محوری و برنامه‌ای خود را انجام دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه اداره شهرستان همدان را راه‌اندازی کردیم تا کارهای شهرستان را خود شهرستان انجام دهد، گفت: همچنین روسای هیئت‌های ورزشی استان همدان نباید کارهای شهرستان همدان را انجام دهند و باید مانند اداره کل هیئت استان نیز در راستای هدف‌گذاری فعالیت کند.

جهانشیر خاطرنشان کرد: با تمام روسای هیئت‌های ورزشی استان نیز مکاتبه کرده‌ایم که تا پایان اردیبهشت‌ماه رئیس شهرستان همدان خود را معرفی کنند.

وی با اشاره ایجاد فضا برای هیئت‌های ورزشی شهرستان همدان بیان کرد: نباید انتظار داشته باشیم به‌یک‌باره ۴۶ هیئت استان ۴۶ مکان برای هیئت‌های ورزشی شهرستان همدان فراهم کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: فرد جدید هیئت شهرستان باید در کنار هیئت استان کار خود را آغاز کند تا تلاش کنیم فضایی را نیز برای هیئت‌های ورزشی شهرستان همدان فراهم کنیم.