جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت

جزء یازدهم  قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت

به گزارش ایلنا، جزء یازدهم  قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار برای استفاده مخاطبان روزه‌دار منتشر می‌شود.

18.93M :حجم فایل صوتی

00:55:04 :زمان فایل صوتیی

دانلود فایل صوتی