تصاویر: شیراز، بهشت گردشگران خارجی

استان فارس با داشتن حداقل ۳۵۰۰ اثر تاریخی ثبت شده ملی و جهانی، یکی از قطب‌های مهم گردشگری ایران به شمار می‌رود، که هر سال میزبان گردشگران مختلفی از سراسر دنیا است.