عکس: ۸ عدد خرما فقط ۶۸۰ هزار تومان!

شاید باورتون نشه ولی یه عده برای هشت عدد خرما ۶۸۰ هزار تومان پول میدن چون روکش طلا داره!

عکس: ۸ عدد خرما فقط ۶۸۰ هزار تومان!