تشکیل کمیته فنی بازرسی از بنادر یمن

کمیته فنی متشکل از اعضای موسسه یمنی بنادر دریای سرخ و گروه بازرسان سازمان ملل برای ایجاد سازوکاری برای بازرسی از بنادر یمن تشکیل شد.

کمیته فنی متشکل از اعضای موسسه یمنی بنادر دریای سرخ و گروه بازرسان سازمان ملل برای ایجاد سازوکاری برای بازرسی از بنادر یمن تشکیل شد.

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، شبکه تلویزیونی المسیره از تشکیل کمیته فنی متشکل از اعضای موسسه یمنی بنادر دریای سرخ و گروه بازرسان سازمان ملل برای ایجاد سازوکاری برای بازرسی از بنادر یمن خبر داد.

سرتیپ «محمد قادری» فرمانده نیروهای دفاع ساحلی ارتش یمن و عضو کمیته بازآرایی نیروها گفت: کمیته های فنی که برای بازرسی از بنادر یمن تشکیل شد فعالیت خود را با گروه بازرسان سازمان ملل از شنبه آینده آغاز خواهند کرد.