قرار گرفتن شرکت هوآوی چین و ۷۰ شرکت وابسته در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا

در جدیدترین سیاست‌های ضد چینی ترامپ، شرکت هوآوی و ۷۰ شرکت وابسته به آن در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفتند.

در جدیدترین سیاست‌های ضد چینی ترامپ، شرکت هوآوی و ۷۰ شرکت وابسته به آن در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفتند.

قرار گرفتن شرکت هوآوی چین و ۷۰ شرکت وابسته در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، در جدیدترین سیاست های ضد چینی ترامپ ، شرکت هوآوی و 70 شرکت وابسته به آن در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفتند.

قرار گرفتن شرکت هوآوی در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا به این معناست که عرضه کنندگان آمریکایی برای فروش محصولات به این شرکت باید مجوز بگیرند.

وزارت بازرگانی آمریکا ادعا کرد مبنایی منطقی دارد که معتقد باشد هوآوی درگیر فعالیت هایی شده که مغایر امنیت ملی آمریکاست.