ممنوعیت پوشش روسری در مدارس ابتدایی اتریش

مجلس نمایندگان اتریش ممنوعیت پوشش روسری برای دختربچه‌های مدارس ابتدایی را به تصویب رساند.

مجلس نمایندگان اتریش ممنوعیت پوشش روسری برای دختربچه‌های مدارس ابتدایی را به تصویب رساند.

ممنوعیت پوشش روسری در مدارس ابتدایی اتریش به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، مجلس نمایندگان اتریش ممنوعیت پوشش روسری برای دختربچه های مدارس ابتدایی را به تصویب رساند.

بر این اساس، دو حزب ائتلافی در دولت راست گرای اتریش (حزب آزادی و حزب دموکرات مسیحی) که اکثریت کرسی نمایندگان مجلس را در اختیار دارند شامگاه امروز ممنوعیت روسری را تصویب کردند.

ممنوعیت روسری از اواسط ماه ژوین در مدارس ابتدایی به اجرا درمی آید و در صورت نقض آن؛ والدین باید 440 یورو مجازات مالی بپردازند.

پوشش کیپای یهودیان و یا عمامه اقلیت های سیک از این ممنوعیت مستثنی هستند.