ویدئو/ شماره تلفن ترامپ پشت دیوارهای بلند سفارت سوئیس

در ویدئوی خبر گزارشی از اظهار نظر مردم در خصوص شماره دادن ترامپ برای ارتباط مستقیم با آمریکا را میبینیم.

نمایش بیشتر

در ویدئوی خبر گزارشی از اظهار نظر مردم در خصوص شماره دادن ترامپ برای ارتباط مستقیم با آمریکا را میبینیم.

دانلود