قائم مقام سخنگوی کاخ سفید:ما بخش های هسته ای را از لایحه تحریم های ایران حذف خواهیم کرد

نیویورک-ایرنا-قائم مقام سخنگوی کاخ سفید با تاکید دوباره بر این که از نظر اوباما تمدید لایحه تحریم ها غیر ضروری بوده است، گفت گرچه اوباما این لایحه را امضا خواهد کرد اما وزیرخارجه این کشور طبق اختیاراتی که بر اساس همین لایحه دارد بخش هسته ای این تحریم ها را حذف خواهد کرد.

نیویورک-ایرنا-قائم مقام سخنگوی کاخ سفید با تاکید دوباره بر این که از نظر اوباما تمدید لایحه تحریم ها غیر ضروری بوده است، گفت گرچه اوباما این لایحه را امضا خواهد کرد اما وزیرخارجه این کشور طبق اختیاراتی که بر اساس همین لایحه دارد بخش هسته ای این تحریم ها را حذف خواهد کرد.

قائم مقام سخنگوی کاخ سفید:ما بخش های هسته ای را از لایحه تحریم های ایران حذف خواهیم کرد
قائم مقام سخنگوی کاخ سفید:ما بخش های هسته ای را از لایحه تحریم های ایران حذف خواهیم کرد

اریک شولتر قائم مقام سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در کنفرانس خبری روز جمعه در واکنش به تصویب لایحه موسوم به 'ایسا' در سنای کشورش گفت ما از مدت ها پیش گفته ایم که تمدید تحریم های ایران ضرورتی ندارد و گفته ایم که هدف اصلی ما ترجیحا اطمینان از اجرای درست و کامل برجام است.

شولتز افزود که اوباما وکاخ سفید این را هم گفته اند که تمدید این تحریم ها از نظر آن ها نقض برجام محسوب نمی شود.

وی در ادامه با بیان این که اوباما این لایحه را امضا خواهد کرد،ادامه داد: در لایحه مذکور به وزیر خارجه آمریکا اختیار داده شده است تا آن دسته از تحریم هایی را که به برنامه های هسته ایران مربوط می شود از این مجموعه حذف کند و جان کری یقینا این کار را خواهد کرد و تازمانی که ایران به تعهدات خود درچهارچوب برجام پایبند بماند به این کار ادامه خواهد داد.

وی بار دیگر تاکید کرد که هدف دولت اوباما این است که همزمان با پایبندی ایران به تعهدات مربوط به برجام تعهدات خود را اجرا کند.

شبک **اروپام-4-541 **1917**انتشا ردهنده :سید محمد باقرنوربخش

گزارش مشکل
لایحهتحریماوباما