طرح۵۰تقاضادر قالب تراکم تغییر کاربری و تامین سرانه در استان تهران

طرح۵۰تقاضادر قالب تراکم تغییر کاربری و تامین سرانه در استان تهران

تهران- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران از طرح ۵۰ تقاضادر قالب تراکم تغییر کاربری و تامین سرانه در استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد تقی زاده ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهرهای شهریار، ورامین، باقرشهر طی سخنانی از طرح حدود ۵۰ تقاضا در قالب افزایش تراکم، تغییر کاربری و تأمین سرانه در شهرستان‌های استان تهران در کمیسیون ماده ۵ معاونت عمرانی استانداری تهران خبر داد و اظهار داشت: روند اجرای اقدامات در کمیسیون ماده ۵ این گونه است که متقاضیان تقاضای خود را به شهرداری‌های مربوطه ارائه می‌دهند و فرآیند آن در اداره راه و شهرسازی و در کمیسیون فنی ماده ۵ مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

تقی زاده افزود: برای درخواست ساخت فضای آموزشی در شهریار نیز؛ توافق شد تا با ورود شورای آموزش و پرورش استان و به دلیل کمبود سرانه‌های آموزشی، شهرداری شهریار مکلف شود تا تعدادی مدرسه از محل درآمدهای شهرداری احداث کند.

معاون عمرانی استانداری تهران گفت: مقرر شده است پرونده‌هایی که قرار است در کمیسیون ماده ۵ مطرح شود با یک گزارش توجیهی و امکان سنجی همراه باشد و ملزومات از نظر فنی و شهرسازی و تأثیرات کالبدی و غیره در پرونده‌ها قید شود تا متخصصان شهرساز در قالب گزارش توجیهی و اثرات زیست محیطی و ترافیکی این تصمیمات و تقاضاها را بررسی و سپس در کمیسیون مطرح شود.