۶۵ درصد جمعیت دامغان بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند

۶۵ درصد جمعیت دامغان بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند

دامغان - رئیس تأمین اجتماعی دامغان بابیان اینکه ۶۵ درصد جمعیت این شهرستان بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند، گفت: تأمین اجتماعی دامغان به ۲۵۰ نفر از بیمه‌شدگان مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌کند.

هادی بندلی در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن بیان اینکه ۶۰ هزار و ۶۰۰ نفر از مردم دامغان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، اظهار داشت: ۶۵ درصد جمعیت شهرستان بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند.

وی بابیان اینکه یک هزار و ۲۳۶ نفر بیمه‌شده رانندگان و ۵۲۴ نفر بیمه‌شده قالی بافان را در دامغان تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: دو هزار و ۸۱۵ کارگاه در شهرستان دامغان فعال است و از سویی چهار هزار نفر کارفرما در طول سال با ارسال لیست بیمه با تأمین اجتماعی همکاری دارند.

رئیس تأمین اجتماعی دامغان بابیان اینکه این سازمان به ۲۵۰ نفر از بیمه‌شدگان مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌کند، ابراز داشت: پنج هزار و ۴۹۳ نفر مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی شهرستان هستند.

بندلی بدر ادامه تصریح کرد: ۶۵ نوع خدمت به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود که فرد بیمه‌شده، کارفرما یا مستمری‌بگیر پس از ثبت‌نام در سایت مذکور از خدمات آن استفاده می‌کند.

وی از اجرای طرح شماره تأمین اجتماعی در دامغان خبر داد و افزود: دسترسی بیمه‌شده تأمین اجتماعی به خدمات سازمان در کل کشور از فواید و امتیازات این طرح است که در کاهش سو استفاده احتمالی از سوی متخلفان تأثیر فراوان دارد.

رئیس تأمین اجتماعی دامغان اضافه کرد: تأمین اجتماعی در دو بخش تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت شامل هزینه‌های مستمری، بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت در بخش بلند مدت و پرداخت غرامت‌های مالی از قبیل دستمزد، ایام بیماری، بیکاری و سایر موارد در بخش کوتاه مدت، خدمات ارائه می‌دهد.