اولین طرح جامع حمل و نقل بار درون شهری کشور برای قم به تصویب رسید

اولین طرح جامع حمل و نقل بار درون شهری کشور برای قم به تصویب رسید

قم - معاون امور عمرانی استاندار قم گفت: در جلسه شورای عالی ترافیک کشور، اولین طرح جامع حمل و نقل بار درون شهری کشور برای شهر قم به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن بهشتی پس از شرکت در اولین جلسه شورای عالی ترافیک کشور در سال ۹۸ که صبح چهارشنبه در وزارت کشور تشکیل شد اظهار داشت: ضرورت انجام مطالعات حمل و نقل بار شهر قم در جلسه تیرماه سال ۹۴ شورای ترافیک استان به تصویب رسید.

وی افزود: پس از انتخاب مشاور توسط شهرداری قم و انجام این مطالعات توسط مشاور که ۳ سال به طول انجامید، در جلسه آبان ماه سال ۹۷ شورای ترافیک استان قم تصویب و برای تأیید نهایی به شورای عالی ترافیک کشور ارسال شد.

رئیس شورای ترافیک استان بیان داشت: وزارت کشور در جلسات کمیته فنی شورای عالی ترافیک کشور این طرح را مورد بررسی‌های کارشناسی قرار داده و نهایتاً امروز در صحن شورای عالی ترافیک کشور این طرح مطرح و به عنوان اولین طرح جامع حمل و نقل بار درون شهری کشور به تصویب رسید.

بهشتی اهداف اجرای این طرح را ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری، جانمایی پایانه‌های بار، زمان بندی حمل بار در شهر، شناسایی خودروهای فعال در حوزه حمل و نقل بار، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، ساماندهی باراندازهای حاشیه‌ای شهر، استفاده از سیستم‌های هوشمند در حمل و نقل بار، تشکیل سازمان بار در شهرداری قم، طرح محدودیت زمانی تردد ناوگان باری و احداث ۶ پایانه حمل و نقل بار ذکر کرد و اظهار امیدواری کرد: با اجرایی شدن مصوبات امروز زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های حمل و نقل بار شهری در شهر قم فراهم گردد.