۵۷ مدرسه در ناحیه شهری مهرگان نیاز است

۵۷ مدرسه در ناحیه شهری مهرگان نیاز است

قزوین- مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین گفت: برای تحصیل ۲۰ هزار دانش آموز ناحیه شهری مهرگان در آینده به ساخت ۵۷ مدرسه نیاز داریم که تاکنون ۱۴ مدرسه ساخته و تحویل شده است.

عسکرعلی جوانبخت در حاشیه جلسه شورای مسکن که در استانداری برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ناحیه شهری مهرگان در حال حاضر ۵۰ هزار نفر در ناحیه شهری مهرگان سکونت دارند که در یکی دو سال آینده این تعداد به ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

وی بیان کرد: جمعیت دانش آموزی این ناحیه در صورت تکمیل واحدها حدود ۲۰ هزار نفر خواهد بود که در این صورت به ۵۷ مدرسه و ۶۶۴ کلاس درس نیاز داریم که باید تأمین شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین یادآور شد: ۱۰ مدرسه توسط اداره راه و شهرسازی باید احداث شود و با اقدامات انجام شده تاکنون ۱۴ مدرسه تحویل شده و ۴ مدرسه نیز تا مهرماه تکمیل شده و واگذار می‌شود.

جوانبخت اظهار داشت: با همکاری دستگاه‌های خدمات رسان و بویژه راه و شهرسازی، شهرداری، استانداری و خیرین بتوانیم نیازهای آموزشی نواحی شهری را تأمین کنیم.