نقشه کاداستر اراضی کشاورزی آذربایجان غربی تهیه شد

نقشه کاداستر اراضی کشاورزی آذربایجان غربی تهیه شد

ارومیه- مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی در سطح 170 هزار هکتار از اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ،، علی اصغر زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی بررسی آخرین وضعیت اجرای نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه افزود: از سال ۹۳ تا کنون در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی، در سطح ۱۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نقشه کاداستر تهیه شده است.

وی با بیان اینکه بکارگیری روش‌های علمی و پژوهشی با توسعه آموزش و ترویج در بستر تولید برای ارتقای بهره‌وری و راندمان تولید در کنار حفظ منابع پایه و توسعه صادرات با مشارکت در احیای دریاچه ارومیه از مهم‌ترین اهداف این برنامه در سال ۹۸ است ادامه داد: در حال حاضر طرح کاداستر اراضی کشاورزی در سطح ۲۴۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال اجراست.

اصغرزاده تصریح کرد: تهیه و اجرای نقشه کاداستر اراضی منجر به یکپارچه سازی، سرمایه گذاری مفید، ایجاد بانک اطلاعات کشاورزی و اراضی باغی شامل (میزان سطح، موقعیت، پراکندگی، نوع مالکیت و منابع آب اراضی) و کمک به کنترل و کاهش مصرف آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه می‌شود.

وی اضافه کرد: تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مطالعه و اجرای سیستم‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای، مطالعه و اجرای انتقال آب با لوله، مطالعه و اجرای احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی از مهمترین اقدامات در دست اجرای سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و رها سازی آب مازاد بر مصرف به دریاچه ارومیه است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت علمی در بخش کشاورزی با استفاده از اطلاعات و داده‌های کشاورزی استان را از مهم‌ترین خصوصیات این برنامه عملیاتی برشمرد و گفت: هم اکنون طرح کاداستر با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال در سراسر استان برای آمایش سرزمینی و جمع‌آوری دقیق اطلاعات پایه و ضروری بخش کشاورزی جهت برنامه‌ریزی علمی در بخش کشاورزی در حال اجرا است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار داشت: در این راستا سیاست‌های لازم با ۱۲۹ اقدام اساسی برای تحقق این برنامه تدوین شده که اجرای این برنامه عملیاتی در سال جاری در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی قرار دارد.

در ادامه این جلسه مشاورین اجرای طرح، گزارشی از روند اجرای طرح و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه را برای حاضرین در جلسه تشریح کردند.