مجتمع خدمات فناوری و آزمایشگاه‌های تخصصی راه اندازی می شود

مجتمع خدمات فناوری و آزمایشگاه‌های تخصصی راه اندازی می شود

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه داریم با کمک یکی از بانک‌ها مجتمع خدمات فناوری و آزمایشگاه‌های تخصصی را در این دانشگاه راه اندازی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علی نیک بخت با اشاره به راه اندازی مجتمع خدمات فناوری و آزمایشگاه‌های تخصصی گفت: مدیرعامل بانک صنعت و معدن به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران مربوطه از برج فناوری دانشگاه بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدید رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاون پژوهشی دانشگاه نیز حضور داشتند.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: این بازدید با هدف پیگیری موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای تأسیس و تجهیز مجتمع خدمات فناوری و آزمایشگاهی دانشگاه برگزار شد.

نیکبخت اظهار داشت: دانشگاه برنامه دارد با استفاده از منابع خارجی این مجتمع را راه اندازی کند.

وی گفت: برای اینکه کسب مصوبه‌های دولت و سازمان برنامه و بودجه باید یکی از بانک‌ها عاملیت این پروژه را برعهده گیرند که برگزاری این جلسه در این راستا بود.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در این جلسه توافق‌های اولیه برای قبول عاملیت بانک برای این پروژه اخذ شد.

نیکبخت تاکید کرد: همچنین در این جلسه خلاصه‌ای از ماهیت و هدف پروژه نیز ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین توافقاتی صورت گرفت که از سوی بانک طرف تعهد، تسهیلات در قالب وام به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در برج فناوری دانشگاه اختصاص یابد.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: همچنین قرار شد بانک طرف تعهد، به عنوان حمایت کننده فناوری و خدمات فناوری به این موضوعات ورود پیدا کند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: مرکز فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مراکز کارآفرینی، رشد و هدایت شرکت‌های دانش بنیان تشکیل یافته و ضمن ترویج فرهنگ کارآفرینی در سطح دانشگاه، تلاش می‌کند تا با شناسایی نخبگان و صید ایده‌های ناب و انجام حمایت‌های مادی و معنوی، مقدمات لازم برای تبدیل آنها به شرکت دانش بنیان موفق را فراهم آورد.

معتمدی افزود: این مرکز همچنین با ایجاد زیرساخت لازم به همراه پشتیبانی‌های موثر شرکت‌های دانش بنیان، آنها را در جهت تجاری سازی موفق محصولات و خدماتشان یاری می‌نماید و بدین ترتیب هم دانشگاه و هم کارآفرینان از منافع مادی و معنوی دستاوردهای حاصل بهره مند می‌شود.