عضویت مدیران شهرداری در هیات مدیره های شرکت ها ممنوع است

عضویت مدیران شهرداری در هیات مدیره های شرکت ها ممنوع است

شیراز – عضو شورای شهر شیراز گفت:طبق قانون عضویت مدیران شهرداری در هیات مدیره سازمانها و شرکتها ممنوع است وشهرداری شیراز باید در عمل به این تکلیف پیشگام و گزارش آن را به شورا ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرزاق موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز یادآور شد: در طول هفته گذشته متأسفانه مسائلی پیش آمد که فضای عمومی را متأثر و مجبور به واکنش کرد، اینها می‌تواند هشدارهای جدی برای ما باشد که حرکات و رفتار و اظهارات ما در معرض قضاوت عمومی است.

وی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل نوزدهم می‌گوید که همه مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای باشند، از حقوق برابر برخوردار هستند، و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود بنابر این امیدوارم دیگر شاهد تکرار این حوادث تلخ و ناخوشایند نباشم.

عضو شورای شهر شیراز افزود: در شرایط سخت اقتصادی و حتی اجتماعی بسرمی بریم، فشارهای اقتصادی، گرانی، تورم، بیکاری و در مواردی فساد و تبعیض عرصه را بر مردم تنگ کرده و شورا به عنوان دستگاه و نهاد ناظر بر خدمات رسانی به مردم و شهرداری به عنوان مهمترین دستگاه خدمات رسانی شهری، در این شرایط و در جهت کاهش فشار بر مردم می‌تواند نقش مهمی را بویژه در موضوع مبارزه با فساد و تبعیض که به اعتقاد من مشکل اصلی جامعه است، ایفا کند.

موسوی تاکید کرد: در اولین روزهای فعالیت شورای پنجم، ۱۰۶ رویکرد را در حوزه‌های مختلف تهیه، تصویب و به شهرداری ابلاغ کردیم، باید بررسی کنیم، ببینیم این رویکردها بعد از گذشت یکسال و نیم کجا اعمال شده است ما باید بر اساس برنامه حرکت کنیم، بر اساس برنامه یعنی اینکه، اول برنامه بیست ساله شهر تهیه شود، بر اساس آن برنامه پنجساله شهرداری، بر اساس برنامه پنجساله، لایحه بودجه و طرح‌های جامع و در چارچوب آنها هر طرح یا لایحه‌ای در شورا مصوب شود و بعد هم نحوه پایش و ارزیابی این برنامه‌ها را تدوین و شورا بر اجرای آنها نظارت کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در موضوع نظارت، دستورالعمل نحوه نظارت شورا و تشکیل کمیته نظارت بنا به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه به تصویب شورای شهر رسید.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ما به شهردار تذکر می‌دهیم، حق قانونی ماست به دستگاه‌های اجرایی شهر، حتی استانی و ملی تذکر می‌دهیم به خودمان هم باید تذکر بدهیم که چکار می‌کنیم؟

وی تصریح کرد: در جهت اعمال نظارت شورا بر شهرداری و دستگاه‌هایی که به موجب قانون ملزم به پاسخگویی به شورا هستند البته ما باید مواظب باشیم، نظارت شورا جایش را به دخالت ندهد.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: اما بازهم به شهرداری تذکر می‌دهم که در انتخاب مدیران فقط باید شایستگی افراد را در نظر بگیرید، شما در مقابل خدا، مردم و این شورا مسئول هستید، این شهر و اموال شهرداری در نزد شما و ما امانت است شما باید امانت را به اهلش بسپارید، ما مدیرانی می‌خواهیم که به منافع و مصالح مردم بیندیشند، ما باید از مشاورین و مدیران امین، آنان که به دنبال منفعت خود و خویشاوندان نیستند، و دارای تجربه و تخصص هستند، استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: به حکم قانون بودجه ۹۸ کشور، عضویت مدیران شهرداری در هیئت مدیره های سازمانها و شرکتها ممنوع است انتظار داریم شهرداری شیراز در عمل به این تکلیف پیشگام و گزارش آن را به شورا تقدیم کند.