هنرمندان صنایع دستی تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان قرار می‌گیرند

هنرمندان صنایع دستی تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان قرار می‌گیرند

کرمانشاه_معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: افراد شاغل در صنایع‌دستی دارای مجوز معتبر بیمه می‌شوند.

پروانه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص برقراری مجدد بیمه هنرمندان صنایع دستی گفت: هم اکنون با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که در این زمینه بسته شده در حال معرفی تعدادی از هنرمندان صنایع دستی برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه روستاییان و عشایر هستیم.

وی افزود: بیمه روستاییان و عشایر تمام آیتم‌های مورد نظر بیمه را به جز دفترچه درمانی دارا است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در خصوص برقراری بیمه تأمین اجتماعی برای هنرمندان متقاضی جدید نیز عنوان کرد: با توجه به اعتباری که تهران در این زمینه در نظر گرفته است، اسامی تعدادی از افرادی که سال‌های قبل به این منظور معرفی شده ولی بیمه نشده بودند را طی لیستی برای برقراری بیمه آنها معرفی می‌کنیم.

حیدری همچنین با اشاره به وضعیت کسانی که به دلیل وقفه در پرداخت حق بیمه، بیمه آنها قطع شده است نیز گفت: فعلاً اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد اما می‌توانند ادامه بیمه آنها را در قالب بیمه روستاییان و عشایر برقرار کنند که سابقه آنها در این زمینه سوخت نشود.

هرگونه فعالیت در حوزه صنایع دستی مستلزم اخذ مجوز است

وی بر ضرورت اخذ مجوز برای هرگونه فعالیت در حوزه صنایع دستی تاکید کرد و گفت: هرگونه تسهیلات بیمه و فعالیتی در حوزه صنایع دستی در سطح استان باید حتماً یکی از مجوزهای مذکور را داشته باشد.

این مسئول مجوزهای سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری برای فعالیت در حوزه صنایع دستی را شامل پروانه تولید انفرادی، کارگاهی، جواز تأسیس کارگاه و کارت شناسایی فعالیت در حوزه صنایع دستی دانست.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه افزود: بیش از ۱۵ هزار نفر در استان کرمانشاه در قالب‌های مذکور در حوزه صنایع دستی مجوز دریافت کرده‌اند.