۳۹.۴ درصد جمعیت کرمانشاه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

۳۹.۴ درصد جمعیت کرمانشاه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

کرمانشاه_مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: ضریب پوشش افراد تحت حمایت تأمین اجتماعی استان ۳۹.۴ درصد است.

حمید رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: طی یکسال گذشته آمار بیمه شدگان اختیاری به ۱۱ هزار و ۵۵۶، بیمه مشاغل آزاد ۲۱ هزار و ۶۰۳، بیمه بیکاری ۲۰۲۱، بیمه رانندگان ۳۱ هزار و ۳۳۹، بیمه قالی بافان ۷۳۵۹ نفر رسید.

وی همچنین شمار بیمه شدگان توافقی را ۱۶۷۷ نفر، کارگران ساختمانی ۲۵ هزار و ۶۷۶، کارفرمایان صنفی ۷۲۱ و خادمین مساجد را ۶۸۶ نفر اعلام کرد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی سال گذشته جمع بیمه شدگان اصلی ۲۴۸ هزار و ۲۹۴، جمع تبعی بیمه شدگان ۴۰۶ هزار و ۳۱۹ نفر و جمع مستمری بگیران بازنشسته ۲۹ هزار و ۷۴۱ نفر بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین مستمری بگیران فوت شده ۱۷ هزار و ۴۹ نفر، افراد از کار افتاده ۲۵۳۸ نفر، جمع کل مستمری بگیران بر اساس پرونده ۴۹ هزار و ۳۲۸ نفر و جمع مستمری بگیران بر اساس نفر ۶۱ هزار و ۱۷۹ بوده است.

قاسمی همچنین جمعیت افراد تبعی و فرزندان آنها را ۴۶ هزار و ۳۹۰ نفر اعلام و تصریح کرد: کل جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی استان به ۷۶۹ هزار و ۱۸۲ نفر از جمعیت حدوداً دو میلیون نفری رسید.

وی خاطرنشان کرد: ضریب پوشش افراد تحت حمایت تأمین اجتماعی استان ۳۹.۴ درصد است که نسبت به سال ۹۶ دو درصد رشد داشته است.