فیلم‌ دیده نشده از اتفاقات روز گذشته دانشگاه تهران

مستند آدرس غلط که به همراه فیلم‌هایی دیده نشده از اتفاقات رخ داده در دانشگاه تهران تهیه شده واقعیت آنچه در این دانشگاه رخ داده را بیان می کند.

خبرگزاری فارس: همواره پس از اتفاقات و تجمعاتی که در برخی دانشگاه‌ها رخ می‌دهد، بسیاری از شبکه‌های معاند و ضدانقلاب تلاش می‌کنند تا با انتشاربرخی تصاویر و فیلم‌ها واقیعت را به گونه دیگری نشان داده و به نوعی به مخاطبان و مردم آدرس غلط بدهند.

بر همین اساس مستندی که در ادامه به همراه فیلم‌هایی دیده نشده از اتفاقات رخ داده در دانشگاه تهران خواهید دید واقعیت آنچه در دانشگاه تهران رخ داده را بیان می‌کند.

کد ویدیو

دانلود

گزارش مشکل
دانشگاه تهراندیده