۱۷ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند

 ۱۷ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند

بیرجند- قائم مقام کمیته امداد خراسان‌جنوبی گفت: ۱۷ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد اکبری صبح سه شنبه در کارگروه زنان و خانواده خراسان‌جنوبی اظهار کرد: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد خراسان‌جنوبی ۱۷ هزار نفر هستند که ۴۰ درصد خانواده‌های تحت پوشش را تشکیل می‌دهند.

قائم مقام کمیته امداد خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه از این تعداد بیش از ۶ هزار و ۱۵۲ نفر شهری و بیش از ۱۰ هزار نفر نیز روستایی هستند، بیان کرد: از مجموع خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد خراسان‌جنوبی ۴۰ درصد خانواده‌ها دارای سرپرست زن و ۶۰ درصد خانواده‌ها دارای سرپرست مرد هستند.

اکبری با اشاره به عملکرد مجریان زن طرح‌های اشتغال در سال ۹۷ ادامه داد: تعداد کل طرح‌های اجرا شده دو هزار و ۵۶۹ مورد بوده که مجری ۸۷۰ طرح را زنان تشکیل دادند.

وی افزود: مبلغ اختصاص داده شده برای این طرح‌ها بیش از ۵۱ میلیارد تومان بوده است که از این تعداد ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به طرح‌های با مجری زن اختصاص داده شده است.

قائم مقام کمیته امداد خراسان‌جنوبی گفت: از ۸۷۰ طرح اشتغال با مجری زن ۴۱۵ طرح در حوزه دامداری، ۹۰ طرح در حوزه کشاورزی، ۱۹۵ طرح در حوزه صنایع دستی، ۱۲۲ طرح در حوزه خدمات و ۴۸ طرح در حوزه صنفی و صنعتی بوده است.

اکبری یادآور شد: در راستای آموزش زنان سرپرست خانوار ۷۵ دوره به مدت ۶۷۸ برگزار شد.