برخی قضات از اجرای قانون عدم بازداشت پزشکان پیروی نمی کنند

برخی قضات از اجرای قانون عدم بازداشت پزشکان پیروی نمی کنند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به دادستان کل کشور خواستار اجرای بند "خ" ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم بازداشت پزشکان از سوی قضات و دادستان ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا ظفرقندی، در این نامه خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری، آمده است: برابر بند "خ" ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، تمامی اعضای سازمان نظام پزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی که خسارت عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد.

لیکن در حال حاضر برخی قضات و دادستان‌ها نسبت به ایفای این تکلیف قانونی، توجه لازم را مبذول ننموده و بعضاً به رغم تذکر امر از اجرای آن استنکاف ورزیده و اقدام به بازداشت پزشکان می‌نمایند.

مستدعی است در صورت صلاحدید، دستور مقتضی نسبت به اجرای قانون صدر الذکر به دادسراها و محاکم قضائی صادر نمایند.