قاضی: حسین هدایتی تا کنون تسویه نکرده/ حکم در مرحله تایپ است

حکم در مرحله تایپ است و تا آخر هفته اعلام می‌شود.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده حسین هدایتی از عدم تسویه این متهم خبر داد.

قاضی مسعودی در جمع خبرنگاران از صدور حکم حسین هدایتی خبر داد.

وی گفت: حکم در مرحله تایپ است و تا آخر هفته اعلام می‌شود.

قاضی مسعودی در رابطه با قول هدایتی مبنی بر تسویه بدهی‌ها گفت: تا این لحظه هیچ تسویه‌ای نداشته است.

منبع: مهر