تصاویر: ساحل شیشه‌ای در کالیفرنیا

در سواحل مندوسینو در کالیفرنیا، ساحلی وجود دارد که به دلیل ظاهر خاصی که دارد به آن ساحل شیشه‌ای می‌گویند.